Lutter Imre: Búcsút int a királynő

Legfrissebb
bejegyzések

Auschwitz felé – Lily Ebertnek

Szürke hamu festi sötétre az eget. Nem látni túl a magas palánkon. Pokoli tüzet gyújtottak odabent, száll a lélek túl minden határon. Elborzadva gondolsz a gomolygó füstre. Benne az élet, sok csíny, nevetés, hajdani találkozások, emlékek, első randevúk, vágy és...

Triangulum – versek három hangra

Három költő, három világ, három hang, egy kötetben. A költők egymásnak adott hívószavaiból versek születtek, amik most képeket alkottak maguknak. Így szólnak együtt, a Triangulum hangján… mert “A VERS ÖRÖK”.

Mélykék az ég a Buckingham felett
Megcsillan a napfény az ablakokon
Néhány napja halkabb lett az élet
A pompás régi kőépület soron

Búcsút intett végleg a királynő
A palotában halk suttogás hallik
Hét évtizedes emberöltővel
A jelen most történelemmé válik

A birodalom úrnői keze
Végig biztos jogarral irányított
Félelemről, kudarcról és dacról
Egyetlen brit alattvaló se tudott

Nem beszélt róla soha Erzsébet
Mert az erő csak az erőben rejlik
S ha dönteni kell, a döntéseit
Kétely nélkül millióan követik

Ki gyerekként készül uralkodni
Tán nem is tudja, pontosan mi várja
Mindent feladva életét végleg
Palotájának börtönébe zárja

London híres kandeláberei
Csöndben örök oszlopként figyelnek
Uralkodók és hű polgáraik
Kötöttük egymást váltva jönnek-mennek

S ahogy múlik a hosszúra nyúló
Idő, úgy változtak korok s szokások
Születtek és haltak emberek, csak
A palást nem cserélt uralkodót

Most minden más lesz. Más a korona
feje, változik az eskü és a font
Harmadik Károly a várakozás
Terhével veheti át a díszes trónt

Elment a brit nemzet nagymamája
Örök nyugalomért mondok egy imát
Őrizze a békét, mit idelent
Teremtett, s vigyázza odafent álmát